Hrvatski obrazovni portal za učitelje razredne nastave

Kvalitativna i kvantitativna analiza podataka (Excel tablica)

| Zbornica | Administracija
Članak:

Metode analize podataka u didaktičkim istraživanjima

Analiza sadržaja jedna je od najčešćih istraživačkih metoda u suvremenim empirijskim istraživanjima društvenih znanosti. U didaktičkim istraživanjima svaka se analiza odnosi na konkretnu jedinicu analize. Nakon pisane provjere znanja, dobivene rezultate možemo analizirati i prikazati u tablici (provjera jedne nastavne jedinice, cjeline…).

Kvalitativna analiza podataka daje odgovore na pitanja ŠTO? i KAKO?

Kvantitativna analiza podataka (numerička) daje odgovore na pitanja KOLIKO?

Kako koristiti tablicu

Ponuđena Excel tablica omogućava praćenje i valorizaciju znanja i njegove primjene u pisanim provjerama znanja (sumativno znanje). Tablica se može koristiti i u razrednom odjeljenju koje pohađaju učenici sa IOP-om i PP. Unosom dobivenih bodova svakog zadatka istaknut će se ukupno, sumativno, postignuće pojedinog učenika (vodoravno) ili pojedinog zadatka (okomito).

  • Mogu se uređivati samo polja označena svjetložutom bojom. Ostala polja su zaključana.
  • Sva relevantna polja moraju biti popunjena (npr. bodovi za svako pitanje moraju biti uneseni) za izračun točnog prosjeka. Podaci se mogu unositi bilo kojim redoslijedom. Podaci se ne moraju unijeti svi odjednom.
  • "Program" stupac može ostati nepopunjen za sva razredna odjeljenja bez IOP i PP učenika.
  • Unesite broj 1 (bez točke) u stupac "program" ako je označeni učenik testiran po individualiziranom programu. Vezano polje će se obojiti u svjetloljubičasto. Ne zaboravite unijeti bodove u sekciju za individualni program. Broj pitanja ne mora biti istovjetan s brojem pitanja za učenike redovnog programa.
  • Unesite broj 2 (bez točke) u stupac "program" ako je označeni učenik testiran po prilagođenom programu. Vezano polje će se obojiti u srednje ljubičasto. Ne zaboravite unijeti bodove u sekciju za prilagođeni program. Broj pitanja ne mora biti istovjetan s brojem pitanja za učenike redovnog programa ili individualiziranog programa.
  • Učenici koji nisu testirani, polja ostaju nepopunjena, ne upisivati nulu.

Povijest revizija

07.09.2020, verzija 1

Zbornica
Hrvatski obrazovni portal za učitelje razredne nastave