Hrvatski obrazovni portal za učitelje razredne nastave

eTwinning projekt: Protect Your Heritage, Do something for Nature

Podijelite članak:

Klikom na bilo koju sliku otvorite galeriju.
Članak:
projekt 0

Početkom travnja školske godine 2018./2019. uključili smo se u eTwinning projekt kao suorganizatori s Turskom kao zemljom partnerom. U projekt su uključene uglavnom škole iz Turske. Sudjeluje 13 učitelja i 71 učenik osnovnih i srednjih škola.

Cilj projekta:

Projekt se bavi ekologijom, podizanjem svijesti o očuvanju okoliša te konkretnim akcijama koje škole čine kako bi sačuvale svoj okoliš i nasljeđe. Osnovni cilj je uključiti što više učenika u aktivno djelovanje te ostvariti pozitivne učinke na naš okoliš, motivirati učenike na uključivanje, podignuti svijest o važnosti bavljenja prirodom, zdravoj prehrani i fizičkoj aktivnosti. Poštivanje prirode kao nasljeđa i očuvanje tog nasljeđa za buduće generacije bitna je poruka ovog projekta. U sklopu projekta predviđeno je i korištenje raznih web alata kako bi škole prikazale svoj rad, te korištenje društvenih mreža. Također vrlo bitan faktor ovog projekta je komunikacija s partnerima tako je održan i online meeting.

Ishodi i aktivnosti:

 • osvijestiti učenike o važnosti uključivanja u akcije koje su vezane uz zaštitu okoliša
 • od iskorištene ambalaže i raznih materijala kreiranje novih
 • osmišljavanje i rad u školskom vrtu
 • sadnja voća i povrća te promatranje i bilježenje napretka rasta
 • podizanje svijesti o važnosti recikliranja
 • razvijanje radnih navika, socijalnih i motoričkih vještina
 • poticati razvoj odgovornosti te očuvanje prirodne i kulturne baštine
 • razvijanje društvenih odnosa jer zajedničkim radom u vrtu učenici produbljuju i razvijaju međusoban odnos i komunikaciju
 • učenje o prehrambenim navikama
 • konzumacija svježih namjernica ubranih u školskom vrtu iz vlastitog uzgoja
 • omogućiti i poticati na boravak u prirodi i očuvanje okoliša
 • organizacija izleta u prirodu
 • izrada instrumenata od prirodnih materijala

Naša škola uključila s mnogobrojnim akcijama koje svakodnevno provodimo u sklopu naših izvannastavnih aktivnosti, ali aktivnosti koje učenici poduzimaju samostalno poput recikliranja ili uređenja okoliša.

Glavni nositelj aktivnosti u ovom projektu je PŠ Međurić gdje učenici obrađuju svoj vrt, sade ga i ubiru plodove svoga rada. U sklopu školskog dvorišta postavljen je plastenik u kojem rastu više vrsta povrća.

 • Učenici su izradili i plakat i rješavali listiće.
 • Puno smo i reciklirali, čak smo izradili i vlastite instrumente od prirodnih materijala.
 • Te smo i posjetili jedan prirodni fenomen u Hrvatskoj „Đurđevačke pijeske“ i Hrvatsku Saharu-izletište gdje su se učenici susreli s mnogim vrstama životinja, između ostalog i devama.

Poveznice za Youtube video materijal:

Zbornica
Hrvatski obrazovni portal za učitelje razredne nastave