Hrvatski obrazovni portal za učitelje razredne nastave

Asertivno ponašanje: Kako biti dio grupe, a ostati svoj?

Podijelite članak:
Preuzmite datoteku/e:
Članak:

Aktivnosti u koracima:

  1. ) Učenici su podijeljeni u tri ili četiri grupe i svaka grupa bira jednu priču u kojoj neka osoba nagovara drugu (negativni pritisak), u grupi vršnjaka, na nešto što ta prva osoba ne želi, što je u suprotnosti s njenim stavovima, potrebama, razmišljanjima i osjećajima.
  2. ) Učenici pristupaju zadatku: Analizirajte priču i postupke likova (osoba) te razmislite, u grupnom razgovoru, kako bi osoba mogla odoljeti pritisku vršnjaka.
  3. ) Učenici grupiraju ponuđene kartice s tvrdnjama oblika ponašanja i razvrstavajte ih u kategorijama.
  4. ) Učenici popunjavaju listić za samoprocjenu, diskusija.

Odgojno-obrazovna očekivanja čiju sam ostvarenost provjeravala (MPT OISR):

  • Upravljanje emocijama i ponašanjem.
  • Razvijanje komunikacijske kompetencije i uvažavajućih odnosa s drugima.
  • Razlikovanje sigurnih od rizičnih situacija i razvijanje osnovnih strategija samozaštite.

Opis primjera vrednovanja (vrednovanje za učenje)

Uzimaju setove kartica* s ponuđenim opisima ponašanja (12) i razvrstavaju ih u tri kategorije (Dobro, Ponekad dobro, Nikad), odgovarajući na pitanja iz ranijeg izlaganja, vezano za temu, kako bi se, u situaciji odolijevanja pritisku vršnjaka, trebalo ponašati. Kad su učenici gotovi, na slajdu im se pokažu poželjni odgovori u tri boje, a svaka boja označava primjerenosti odgovora (Dobro, Ponekad dobro, Nikad). Diskutira se o različitim odgovorima i zaključcima.

Pristup vrednovanju (vrednovanje kao učenje)

Učenicima se na kraju radionice daje listići za samoprocjenu opisa ponašanja ili tvrdnje, radi provjeravanja ostvarenosti sva tri odgojno-obrazovna očekivanja (individualno popunjavanje).

Kratko obrazloženje učinkovitosti provedenih vrednovanja

Odmah po prikupljanju učeničkih odgovora imam povratnu informaciju koliko je stvarna uspješnost onoga što su učili na radionici. Utvrđujem koji dio zadatka i koji broj učenika nešto nije uspješno riješio, nastavljam diskusijom o odgovorima učenika na sljedećem satu.

Zbornica
Hrvatski obrazovni portal za učitelje razredne nastave